Головна / Наукова робота / Наукова співпраця

Наукова співпраця

Співпраця РДГУ з Національною академією наук України

У Рівненському державному гуманітарному університеті налагоджено співробітництво з науковими установами – Національною академією наук та галузевими академіями наук України. Визначено основні напрямами співробітництва: координація тем наукових досліджень; навчання в аспірантурі, докторантурі; рецензування, опонування дисертаційних досліджень; розробка науково-дослідних програм, робота спільних лабораторій; членство в спеціалізованих вчених радах; керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів і здобувачів; видання наукової літератури; проходження стажування; організація і проведення наукових заходів.
На базі кафедри теорії і методики виховання у лютому 2014 р. (Постанова президії НАПН України № 1-7/2-47 від 27 лютого 2014 р.) створено Науково-методичний центр інноваційних технологій виховного процесу НАПН України з метою розширення координації досліджень у галузі виховання, розробки та впровадження інноваційних технологій виховання, апробацію та впровадження у практику: методологічних засад інноваційної педагогічної діяльності як ефективного засобу професійної підготовки майбутніх учителів; інноваційних технології навчання студентів; моделі підготовки майбутніх учителів до здійснення інноваційної виховної діяльності; розробки інноваційних технологій виховання учнів і студентської молоді. Науковий керівник – д.пед.н., проф. Петренко О.Б.
Укладено угоду про співпрацю між Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України та Рівненським державним гуманітарним університетом.
Кафедра фізики співпрацює з: відділом фізичної хімії полімерів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАНУ з теми “Дослідження в’язкопружних і теплофізичних властивостей гетерогенних полімерних систем. Теорія перколяції”; відділом фракталів Інституту математики НАНУ з теми “Математичне моделювання ГПС. “Фрактальний” підхід до опису властивостей ГПС.”; Інститутом прикладного системного аналізу НАНУ з теми “Елементи системного аналізу високомолекулярних сполук”; Інститутом хімії поверхні НАНУ з теми “Фізико-хімія поверхні розподілу фаз”. Результатом співпраці є спільні публікації.
Доценти Шевчук С.І. та Вернюк Я.С. співпрацюють з Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ( відділом образотворчого та декоративного мистецтва) для укладання і видання “Літопису ХХ ст”.

Співпраця РДГУ з Рівненською обласною державною адміністрацією

Рівненський державний гуманітарний університет співпрацює з управліннями освіти і науки, культури та туризму, у справах сім’ї та молоді Рівненської обласної державної адміністрації.
Спільно з управлінням освіти та науки Рівненської облдержадміністрації кафедрою проведено 2 науково-практичних семінари для практичних психологів закладів освіти міста Рівного та області «Актуальні проблеми практичної психології на Рівненщині» (8 квітня, 28 жовтня 2014 р.), на яких обговорені науково-практичні засади формування професійного іміджу практичного психолога та основні напрямки роботи психолога з кризовими станами особистості.
Студенти та викладачі кафедри образотворчого та декоративно прикладного мистецтва беруть участь у проведенні щорічного обласного свята «Музейні гостини», у виставкових заходах обласної адміністрації до Дня Незалежності України та відзначення Дня міста; регіонального вишивання у «Музейних гостинах» (15 творів).
Доцент кафедри педагогіки і психології (дошкільної та корекційної) Н. М. Руденко нагороджена Почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (червень 2014 р.), премією Голови Рівненської обласної державної адміністрації за особисті творчі здобутки та активну участь у розвитку інтелектуального потенціалу України (жовтень 2014 р.).
У травні 2014 року відзначено премією голови Рівненської обласної державної адміністрації за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок молодого ученого – старшого викладача кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики К. П. Музичук
Науковці університету беруть участь у роботі Малої академії наук України – укладено і видано збірник наукових доповідей учнів відділення філології та мистецтвознавства РМАНУ “Пріоритети філологічної освіти” (координатори – доцент Н. В. Шульжук, доцент Л. М. Златів)
У 2014 році провідні науковці Рівненського державного гуманітарного університету здійснювали керівництво гуртками секцій “Медицини” (професор В. П. Марциновський), «Загальна біологія» (доцент Н. Б. Грицай), “Психологія” (доцент Н. М. Руденко), “Біології людини”, “Ботаніки і зоології”, “Загальної біології”, “Селекції і генетики” (старший викладач Т. М. Гусаковська), “Охорона довкілля та раціональне природокористування” (доцент І. О. Сяська), “Валеологія” (доцент Шевчук О. А.).
Старший викладач кафедри біології І. М. Трохимчук призначена завідувачем лабораторії “Генетики та селекції” при Малій академії наук України в Рівненській області.

Контакти

Приймальна ректора:
E-mail: rectorat@rdgu.uar.net
Тел.: (0362) 26-78-65
Факс: 26-37-15

Для подання інформації на сайт:
E-mail: rshu@edu.ua

Розміщення

Адреса: вул. С.Бандери,12

Переглянути на карті

Вища освіта є вкрай необхідною для кожної молодої людини, яка прагне досягти життєвих успіхів і самореалізуватися в наш динамічний і прагматичний вік.

Рівненський державний гуманітарний університет гостинно запрошує молодь, спраглу знань, котра бажає отримати ґрунтовну вищу освіту і оволодіти престижним фахом, на навчання.