Головна / Наукова робота / Студентська наукова робота

Студентська наукова робота

ОЛІМПІАДИ | КОНКУРСИ


Реалізація Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю у Рівненському державному гуманітарному університеті передбачає удосконалення професійної підготовки фахівців, виявлення і підтримку обдарованої студентської молоді, залучення її до рішення актуальних завдань сучасної науки. Науково-дослідна робота студентів органічно пов’язана з навчальним процесом і є його невід’ємною складовою.

Здібні до творчої діяльності студенти залучаються до наукових досліджень кафедр, держбюджетних і госпдоговірних НДР; роботи у наукових гуртках, проблемних групах, навчально-наукових центрах, науково-дослідних лабораторіях, наукових товариствах;  беруть участь в олімпіадах, турнірах, конкурсах наукових робіт, творчих змаганнях, виставках; виступають на конференціях, семінарах; публікують статті і тези доповідей тощо.

Рада з науково-дослідної роботи студентів координує роботу з творчою студентською молоддю. Її діяльність спрямована на розвиток творчої активності студентів, інформаційну підтримку та сприяння в організації І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади; підготовку та проведення студентських наукових конференцій Міжнародного, Всеукраїнського та регіонального рівнів.

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів РДГУ регламентується "Положенням про студентське наукове товариство”, "Положенням про науково-дослідну роботу студентів” та "Статутом студентського наукового товариства”, організовується і координується кафедрами, Радами студентських наукових товариств факультетів та Радою студентського наукового товариства університету. Активну участь у сприянні реалізації наукового та творчого потенціалу студентської молоді, аспірантів та молодих науковців, у підготовці та проведенні форумів, конференцій, семінарів та інших заходів бере Рада молодих учених РДГУ.

Контакти

Приймальна ректора:
E-mail: rectorat@rdgu.uar.net
Тел.: (0362) 26-78-65
Факс: 26-37-15

Для подання інформації на сайт:
E-mail: rshu@edu.ua

Розміщення

Адреса: вул. С.Бандери,12

Переглянути на карті

Вища освіта є вкрай необхідною для кожної молодої людини, яка прагне досягти життєвих успіхів і самореалізуватися в наш динамічний і прагматичний вік.

Рівненський державний гуманітарний університет гостинно запрошує молодь, спраглу знань, котра бажає отримати ґрунтовну вищу освіту і оволодіти престижним фахом, на навчання.