Головна / Структура / Факультет математики та інформатики

Факультет математики та інформатики

Декан факультету - Шахрайчук Микола Іович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Заступник декана з навчальної роботи — Антонюк Микола Степанович, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики, каб. 108, тел. 26-65-94.
Заступник декана з виховної роботи — Сяський Володимир Андрійович, доцент кафедри інформатики та прикладної математики, каб. 110, тел. 26-04-44.

Кафедри факультету математики та інформатики:

  1. Кафедра вищої математики
  2. Кафедра математики та методики викладання математики
  3. Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики
  4. Кафедра інформатики та прикладної математики
  5. Кафедра фізичного виховання

 Адреса: м. Рівне, вул. Остафова, 31, тел. 8 (0362) 26-65-94.

 E-mail: shmi@rdgu.rv.ua

 Web-site: www.fmi-rshu.org.ua

Історична довідка

Факультет математики та інформатики утворений у 1994 році як самостійний факультет унаслідок реорганізації фізико-математичного та факультету інформатики та обчислювальної техніки. До складу факультету відійшли кафедри вищої математики, математики та методики її викладання та новостворена кафедра інформатики та прикладної математики.
Але свій відлік історія факультету починає з того часу, коли були створені відповідні математичні кафедри, тобто з квітня 1940 року, коли в м.Рівному вперше було відкрито вищий навчальний заклад - Рівненський державний учительський інститут, але кафедра математики як окрема одиниця була організована тільки в 1947 році. У різні роки кафедра математики реорганізовувалася в кафедру математики з методикою її викладання та кафедру математичного аналізу, кафедру вищої математики і з 1991 року функціонують кафедри вищої математики та математики з методикою її викладання. З 1994 р. функціонує кафедра інформатики та прикладної математики. За майже 10-річчя свого існування факультет підготував близько тисячі фахівців.

Випускники факультету математики та інформатики працюють учителями математики й інформатики в школах міста і села, викладачами середніх спеціальних закладів, ліцеїв, гімназій, коледжів, технікумів, педучилищ, спеціалістами станцій юних техніків, палаців дітей і молоді, спеціалістами лабораторій обчислювальних машин, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Для навчання студентів використовуються лабораторії обчислювального центру факультету математики та інформатики. Нині факультет має достатню навчально-лабораторну базу комп'ютерної техніки, яка складається з 6 навчальних лабораторій сучасної комп'ютерної техніки. Крім того, факультет користується навчальними лабораторіями фізико-технологічного факультету, зокрема навчальною лабораторією з курсу загальної фізики "Класична механіка", навчальною лабораторією з курсу загальної фізики "Молекулярна фізика" , навчальною лабораторією з курсу загальної фізики "Електрика і магнетизм", навчальною лабораторією з курсу загальної фізики "Геометрична оптика" , навчальною лабораторією з курсу загальної фізики "Коливання і хвилі, квантова оптика ". Викладачі факультету математики та інформатики постійно допомагають середнім школам Рівного й області в організації вивчення математики та інформатики, у проведенні міської та обласної олімпіад з інформатики, математики, ведуть навчальні курси у спеціалізованих школах Рівного та інших міст, а також здійснюють керівництво відділеннями математики та інформатики в Малій академії наук.

Напрями підготовки і спеціальності факультету
Факультет математики та інформатики Рівненського державного гуманітарного університету готує спеціалістів за напрямом: 
1) 0101 - "Педагогічна освіта"; 
за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика" - 7.080103; ліцензований набір - 100 чоловік;
2) 0802 - "Прикладна математика";
за спеціальністю "Прикладна математика" - 7.080202; ліцензований набір - 50 чоловік;
за спеціальністю "Інформатика" - 7.080201; ліцензований набір - 50 чоловік.
На факультеті здійснюється підготовка магістрів за напрямом 0101 - "Педагогічна освіта". Набір здійснюється на програму магістерської підготовки:
8.010103 - "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика".

Науково-дослідна робота

Основні напрямки науково-дослідних робіт учених, співробітників і аспірантів кафедр факультету:
- наближення неперервних функцій многочленами і дробово-раціональними поліномами;
- групи з обмеженнями для інваріантних підгруп;
- умови існування розв'язку однієї крайової періодичної задачі для лінійних та нелінійних гіперболічних інтегродиференціальних рівнянь другого порядку; 
- розробка чисельно-аналітичного методу дослідження напружено-деформованого стану в гладких пружних циліндричних тілах при їхній взаємодії з жорсткими штампами; 
- математичні моделі та обчислювальні методи;
- методи теорії збурень;
- проектування і розробка інформаційних систем;
- шляхи вдосконалення навчання математики у школі та ВНЗ.

При кафедрі інформатики функціонує аспірантура під керівництвом доктора технічних наук, професора Сяського Андрія Олексійовича та кандидата фізико-математичних наук, доцента Бомби Андрія Ярославовича. За останні 2 роки захищено 4 кандидатські дисертації на здобуття вченого звання кандидата технічних наук.
На кафедрі інформатики та прикладної математики видається науковий збірник "Волинський математичний вісник", який визнаний ВАК України як фахове видання з інформатики.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
До послуг студентів університетська бібліотека з книжковим фондом понад 500 000 примірників наукової, професійної та художньої літератури.
На факультеті працює кабінет вищої математики, математики і методики викладання математики та інформатики та прикладної математики. Бібліотечний фонд кабінетів становить понад 1200 книг і журналів.
Факультет має 6 лабораторій сучасної комп'ютерної техніки на 98 робочих місць. Лабораторії забезпечені доступом до мережі Internet.

Контакти

Приймальна ректора:
E-mail: rectorat@rdgu.uar.net
Тел.: (0362) 26-78-65
Факс: 26-37-15

Для подання інформації на сайт:
E-mail: rshu@edu.ua

Розміщення

Адреса: вул. С.Бандери,12

Переглянути на карті

Вища освіта є вкрай необхідною для кожної молодої людини, яка прагне досягти життєвих успіхів і самореалізуватися в наш динамічний і прагматичний вік.

Рівненський державний гуманітарний університет гостинно запрошує молодь, спраглу знань, котра бажає отримати ґрунтовну вищу освіту і оволодіти престижним фахом, на навчання.