Головна / Структура / Фізико-технологічний факультет

Фізико-технологічний факультет

Декан факультету – Сингаївський Дмитро Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент.

Заступник декана з навчальної роботи — Максимцев Юрій Романович, доцент кафедри фізики, каб. 215 тел. 22-60-53.

Заступник декана з виховної роботи — Левчук Василь Васильович, старший викладач кафедри фізики, каб. 215, тел. 22-60-53.


Кафедри факультету:


  Адреса: м. Рівне, вул. Остафова, 31, тел. 8 (0362) 26-65-94.

 E-mail: fiz-tech@ukr.net

Головним центром вищої гуманітарної освіти м. Рівного та області заслужено вважається Рівненський державний гуманітарний університет – перший навчальний заклад такого типу в Україні. Продовжуючи багаті традиції Рівненського державного педагогічного інституту та Рівненського державного інституту культури, він сприяє розвитку духовності, регіональної самобутності національної культури, утверджує Рівне як місто студентське, наукове, розширює його міжнародні зв’язки. Професорсько-викладацький склад РДГУ працює за європейськими орієнтирами організації професійної освіти, наукових досліджень і творчої роботи, вирішує актуальні завдання розбудови Української державності шляхом розширення низки нових спеціальностей, поглибленої розробки багатьох важливих проблем педагогічного життя міста, області, України. Однак сучасні наукові досягнення та успіхи у фаховій підготовці майбутніх спеціалістів одного з провідних вищих навчальних закладів Рівненщини будуються на спадкових традиціях, започаткованих відкритим у 1940р. Ровенським державним вчительським інститутом (1940-1953рр.) – першим вищим навчальним закладом, створеним на території області.

Як структурний підрозділ Рівненського державного гуманітарного університету фізико-технологічний факультет був створений у грудні 1999 року. Але його історія починається від 1940 року, з моменту заснування Рівненського державного учительського інституту, де функціонувало фізико-математичне відділення очолюване Стебченком Олександром Федоровичем, а однойменна кафедра почала діяти від 1947 року. Контингент студентів стаціонару, які на той час навчалися за даним напрямком на першому курсі, складав 65 осіб, на другому – 45.

За вимогами часу в 1953-1954 н.р. фізико-математичне відділення було реорганізоване у фізико-математичний факультет, який очолив Данилюк Петро Федорович. Факультет складався з двох відділень: математики і фізики.

Молоді вчителі першого випуску (1953-1958 р.р.) фізико-математичного факультету Рівненського державного педагогічного інституту з вдячністю згадують своїх наставників: кандидата педагогічних наук Комаху А.Н. – завідувача кафедри математики, старшого викладача Михайлецьку Г.Г. – завідувача кафедри фізики, старших викладачів: Чупиру Я.П., Лукашевич В.Є., Контаровську В.Є., Пономаренка В.І., Могильницького Л.Й., Кривенка П.П., Кека М.С. і викладача Юрцуня О.Ю.

В різні роки фізико-математичний факультет очолювали видатні вчені, мудрі педагоги, вмілі організатори: 1963-1970р.р. –  Чепрасов Василь Георгійович; 1970-1973 р.р. – Колупаєв Борис Сергійович; 1973-1974 р.р. – Михальчук Всеволод Григорович; 1974-1979 р.р. – Дудас Володимир Олександрович; 1979-1992 р.р. –  Петрівський Борис Петрович; 1992-1994 р.р. – Бордюк Микола Анатолійович.

В 1982р. від фізико-математичного факультету відокремлюється загальнотехнічний факультет і на чолі зі своїм другим деканом Сілковим Валерієм Васильовичем (1982-1987 р.р.) в 1983 році здійснює перший випуск вчителів загальнотехнічних  дисциплін і праці. Очолювали факультет ЗТД в різні роки: Сяський Андрій Олексійович (1981-1982 р.р.), Шутяк Володимир Георгійович (1987-1988 н.р.) і останнім деканом факультету був Беднарчук Дмитро Йосипович (1988-1994р.р.)

В 1994 році, на основі інтеграції та реорганізації в РДПІ, на базі фізико-математичного факультету і факультету загальнотехнічних дисциплін утворилися фізико-технічний факультет (від 1999р. – фізико-технологічний) і факультет математики та інформатики. Обов’язки декана фізико-математичного (1994р.), фізико-технічного (1994-1999) і фізико-технологічного (1999-2004) факультетів  упродовж десятиліття виконував Волошин Олег Михайлович.

Від вересня 2004 року колектив фізико-технологічного факультету очолює випускник факультету ЗТД РДГУ, кандидат педагогічних наук, доцент Сингаївський Дмитро Васильович. Закінчив з відзнакою Львівський технікум промислової автоматики (1973-1977) та фізико-математичний факультет РДПІ за спеціальністю загальнотехнічні дисципліни та праця.  Від 1985р. до 1987р. – стажист-дослідник, а  від 1987 до 1989р. аспірант лабораторії політехнічної творчості  Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР у м. Київ. Захист дисертації у 1989 р. дозволив Сингаївському Д.В. з 1994 року обійняти посаду доцента кафедри технічної творчості РДПІ.

У новоствореному в 1999 році Рівненському державному гуманітарному університеті Сингаївському Дмитру Васильовичу випало організовувати і очолювати факультет довузівської і післядипломної освіти, працювати на посаді декана педагогічного факультету, з якої у 2004 році Сингаївський Д.В. був переведений на посаду декана фізико-технологічного факультету. Нині на факультеті більше 400 студентів здобувають кваліфікації вчителів: фізики, астрономії, хімії, технологій  (технічна та обслуговуюча праця), креслення, безпеки життєдіяльності, математики, основ інформатики, підприємницької діяльності.


 Факультет здійснює підготовку фахівців за  такими напрямками і спеціальностями:

1) 0101 - "Педагогічна освіта";

  • Напрям підготовки 6.010103 Технологічна освіта. Ліцензований набір - 60 чоловік;
  • Спеціальність 7.01010301 Технологічна освіта. Ліцензований набір - 60 чоловік;
  • Спеціальність 8.01010301 Технологічна освіта. Ліцензований набір - 15 чоловік;

2) 0402 - "Фізико-математичні науки";

  • Напрям підготовки 6.040203 Фізика. Ліцензований набір - 70 чоловік;
  • Спеціальність 7.04020301 Фізика. Ліцензований набір - 85 чоловік;
  • Спеціальність 8.04020301 Фізика. Ліцензований набір - 20 чоловік. 
Контакти

Приймальна ректора:
E-mail: rectorat@rdgu.uar.net
Тел.: (0362) 26-78-65
Факс: 26-37-15

Для подання інформації на сайт:
E-mail: rshu@edu.ua

Розміщення

Адреса: вул. С.Бандери,12

Переглянути на карті

Вища освіта є вкрай необхідною для кожної молодої людини, яка прагне досягти життєвих успіхів і самореалізуватися в наш динамічний і прагматичний вік.

Рівненський державний гуманітарний університет гостинно запрошує молодь, спраглу знань, котра бажає отримати ґрунтовну вищу освіту і оволодіти престижним фахом, на навчання.