Головна / Університет

Університет

Рівненський державний гуманітарний університет - багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою із гуманітарних, культурно-мистецьких, природничих, економічних та інших напрямків; провадить фундаментальні та прикладні наукові дослідження; є провідним науково-методичним центром; сприяє поширенню наукових знань; провадить культурно-просвітницьку діяльність серед населення. Форми навчання: денна, заочна, екстернат і магістратура.

До структури університету входять Інститут мистецтв та Інститут психології та педагогіки, 11 факультетів, 50 кафедр.
Нині навчання в університеті здійснюється на 11 факультетах: української та іноземної філології, педагогічний, психолого-природничий, історико-соціологічний, математики та інформатики, фізико-технологічний, музично-педагогічний, документальних комунікацій та менеджменту, художньо-педагогічний, факультет музичної творчості.

Ректорат університету постійно дбає про якісний набір студентів на навчання, а також значну увагу приділяє довузівській підготовці. Щороку в закладі підтримується значний конкурс абітурієнтів, який на сьогодні становить близько 6 осіб на одне місце. В університеті склалися певні форми роботи з молоддю, що сприяють свідомому вибору професії. Це педагогічні класи або мікрогрупи в школах, навчання учнів 8-11 класів з математики, фізики та інформатики у Школі точних наук, яка функціонує при університеті, підготовка учнів до предметних олімпіад, наукове керівництво учнівськими роботами по лінії МАН. Крім того, молодь залучається до навчання на вечірніх підготовчих і місячних курсах перед вступом до університету.

Лейтмотивом діяльності університету є науково-дослідницька робота. Сьогодні в університеті працюють 24 професорів і докторів наук, 261 кандидатів наук, 6 академіків, 4 члени-кореспонденти. Науковці університету публікують статті у вітчизняних і зарубіжних збірниках, монографії, навчальні посібники і підручників для студентів вищих навчальних закладів.
В університеті видається 8 збірників наукових праць викладачів. В аспірантурі Рівненського державного гуманітарного університету навчаються 75 аспірантів. 

Наукові підрозділи РДГУ співпрацюють з НАПН України. У рамках роботи Науково-методичного центру інноваційних технологій виховного процесу НАПН України, що створений на базі РДГУ, кафедра теорії та методики виховання співпрацює з Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Інститутом проблем виховання. Спільна діяльність спрямована на розширення координації досліджень у галузі виховання, розробки та впровадження інноваційних технологій виховання. Сайт центру: www.itup.com.ua.

При кафедрах університету працюють наукові гуртки, творчі колективи. Видаються збірники наукових праць студентів.

Одним із важливих підрозділів університету є наукова бібліотека, заснована в 1945 р. До послуг користувачів 3 читальні зали, 4 абонементи та інші структурні підрозділи бібліотеки. Для успішного навчання та науково-дослідної роботи бібліотека володіє більш як півмільйонним книжковим фондом, функціонує повнотекстова нормативно-правова база даних, електронний каталог, здійснюється пошук в мережі Інтернет.

В останні роки посилюються міжнародні зв'язки університету, який співпрацює з навчальними закладами, культурними центрами, громадськими організаціями, об'єднаннями українців зарубіжних країн: Польщі, Італії, Німеччини, Македонії, Росії, Білорусі й Австрії. Університет має тісні зв'язки з Національним університетом та культурно-молодіжним центром м. Скоп'є (Македонія), Національними Варшавським і Мінським університетами, підтримує творчі відносини з молодіжним центром у м. Віко-Екуенсе (Італія). Університет є співорганізатором міжнародного молодіжного фестивалю "Древлянські джерела", міжнародного слов'янського фольклорного фестивалю "Коляда", міжнародного фестивалю духової музики "Сурми". Налагоджено зв'язок із центром Міжнародного фонду "Відродження".

Робота в мережі Інтернет та спілкування й обмін інформацією вже стали звичайним, щоденним явищем для викладачів і студентів.

У Рівненському державному гуманітарному університеті розвинута соціально-культурна інфраструктура, яка має сучасне оснащення і складається з трьох концертних і одного спортивного залів, студії звукозапису, стадіону, спортивних майданчиків, семи гуртожитків, профілакторію, медпункту, студентського кафе, буфетів і побутових служб.

На основі традиції українського народу і досягнень світової культури впроваджується нова система національного виховання молоді. Приділяється велика увага інтелектуально-творчому розвитку студентів. В університеті проводяться фестивалі, КВК, брейн-ринги, олімпіади, конференції, круглі столи, диспути. Окремі факультети видають студентські газети.

Нині наш університет має значний авторитет в Україні. Колектив РДГУ зосереджує свої зусилля на впровадженні нових технологій навчання, зміцненні навчально-матеріальної бази і наукового потенціалу, щоб стати в один ряд із класичними університетами.
Контакти

Приймальна ректора:
E-mail: rectorat@rdgu.uar.net
Тел.: (0362) 26-78-65
Факс: 26-37-15

Для подання інформації на сайт:
E-mail: rshu@edu.ua

Розміщення

Адреса: вул. С.Бандери,12

Переглянути на карті

Вища освіта є вкрай необхідною для кожної молодої людини, яка прагне досягти життєвих успіхів і самореалізуватися в наш динамічний і прагматичний вік.

Рівненський державний гуманітарний університет гостинно запрошує молодь, спраглу знань, котра бажає отримати ґрунтовну вищу освіту і оволодіти престижним фахом, на навчання.